Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Escort

De ‘SAN Escort-service’ biedt de volgende mogelijkheden:Escortservice-dekking-226X300

  • Het publiceren van uw kater, beschikbaar voor dekkingen.
  • Het voor een bepaalde poes uitzoeken van een geschikte kater voor een gepland nestje.
  • Het maken van een proefstamboom van het geplande nestje.
  • Het berekenen van het inteeltpercentage om na te gaan of een combinatie ook een goede match is.
  • Advies over dekkaters.
  • Advies over het fokken van een nestje.

Voor abonnees is deze service gratis.

Aanmelden van een nieuwe dekkater kan via onderstaand formulier.
Het reglement vindt u ook hieronder.

Heeft u een jonge kater die u tijdelijk beschikbaar wilt stellen voor een aantal dekkingen?
Dan vernemen wij dit graag ook van u.
Denkt u er ook aan om uw kater weer af te melden als deze niet meer voor dekkingen beschikbaar is?

Via onze Escortservice kunt u ook een fokadvies aanvragen waarbij er voor uw poes een of meer geschikte katers worden voorgesteld.
Van de door de SAN Escortservice voorgestelde kruising(en) wordt daarbij een voorbeeldstamboom afgegeven met advies ten aanzien van de fokkeuze.
Voor abonnees op Ticked zijn deze fokadviezen gratis. De beheerder geeft u graag alle informatie hierover.

De beheerder van de SAN Escortservice is mw Janny Wiersma:

E-mailadres: SAN-katerinfo@somaby.com
Telefoon: (0594) 52 95 00 (na 18 hrs en in het weekend).