Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Dekkaters opgeven

Doelstelling van de SAN Escortservice is het op aanvraag doorgeven van gegevens betreffende dekkaters die door de eigenaren als zodanig zijn opgegeven aan de dekkaterIijstbeheerder van SAN.

Plaatsing van katers op de dekkaterlijst van SAN is kostenloos voor SAN leden en abonnees op Ticked.

Niet abonnees kunnen tegen betaling van € 25,95 per jaar en per kater, hun kater op de dekkaterlijst plaatsen.

Tenzij anders met de eigenaar is overeengekomen wordt elke dekkater op de SAN site “somaby.com” geplaatst en regelmatig in Ticked geplaatst.

Dekkatereigenaren zijn bij de aanmelding van hun kater verplicht de volgende informatie aan de dekkaterlijstbeheerder te verstrekken:

 • Kopie van de stamboom
 • Eventueel bekende kleurfaktoren
 • Of de kater al levende nakomelingen heeft
 • Naam, adres en telefoonnummer van dekkatereigenaar
 • Gewenste of vereiste entingen en testen voor bezoekende poes
 • Duidelijke foto van de kater

De volgende informatie cq bescheiden kunnen verstrekt worden aan dekkaterlijstbeheerder. Dit is vrijblijvend doch wordt als aanvullende informatie wel op prijs gesteld:

 • Uitslagen van testen die de kater heeft ondergaan (zie ook hieronder bij ‘Testuitslagen’)
 • Eventuele extra vermeldingen als karakter, huisvesting etc
 • Tenzij deze duidelijk in gebreke is gebleven, is de beheerder van de dekkaterlijst is niet aansprakelijk te stellen voor:
 • Fokkeuzes die uiteindelijk door de eigenaar van een fokpoes gedaan worden
 • Enig mogelijk conflict ontstaan tussen dekkatereigenaar en de eigenaar van een fokpoes
 • De wijze waarop dekkaters gehouden of gehuisvest worden

Testuitslagen

Bij de Escortservice en de Kitteninfo kunnen van de fokpoezen en dekkaters enkele aanvullende testen worden vermeld, te weten een (gen)test op PRA, een gentest op PKdef, een test op PL, een test op de bloedgroep en een gentest op bloedgroep B.
Voor de gang van zaken rond deze testen heeft de ledenvergadering van SAN enkele regels afgesproken die voor de kitteninfo en/of de Escortservice gaan gelden. Deze regels vindt u in zijn geheel hieronder.

 • Een test wordt alleen opgenomen/gebruikt als van die test bij aanmelden een goed leesbare kopie van de originele uitslag wordt meegezonden
 • Testuitslagen worden door SAN gepubliceerd in Ticked en op de SAN site ‘somaby.com’

Dekkaters invoeren

 • Informatie Fokker

 • versturen via san-kitteninfo@somaby.com
 • Testen Kater

 

Verification