Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Escort Service

Reglement SAN Escortservice

Reglement SAN Escortservicereglement

Doelstelling van de SAN Escortservice is het op aanvraag doorgeven van gegevens betreffende dekkaters die door de eigenaren als zodanig zijn opgegeven aan de dekkaterIijstbeheerder van SAN.

Plaatsing van katers op de dekkaterlijst van SAN is kosteloos voor SAN leden en abonnees op Ticked.

Niet abonnees kunnen tegen betaling van € 24,95 per jaar en per kater, hun kater op de dekkaterlijst plaatsen.

Tenzij anders met de eigenaar is overeengekomen wordt elke dekkater op de SAN site “somaby.com” geplaatst en regelmatig in Ticked.

De lijst met dekkaters wordt 1x per maand aangepast

Dekkatereigenaren zijn bij de aanmelding van hun kater verplicht de volgende informatie aan de dekkaterlijstbeheerder te verstrekken:

 • Kopie van de stamboom
 • Eventueel bekende kleurfaktoren
 • Of de kater al levende nakomelingen heeft
 • Naam, adres en telefoonnummer van dekkatereigenaar
 • Gewenste of vereiste entingen en testen voor bezoekende poes
 • Duidelijke foto van de kater

De volgende informatie cq bescheiden is niet verplicht, maar wel zeer wenselijk:

 • Uitslagen van testen die de kater heeft ondergaan (zie ook bij ‘Testuitslagen’)
 • Eventuele extra vermeldingen als karakter, huisvesting etc
 • Tenzij deze duidelijk in gebreke is gebleven, is de beheerder van de dekkaterlijst is niet aansprakelijk te stellen voor:
  • Fokkeuzes die uiteindelijk door de eigenaar van een fokpoes gedaan worden
  • Enig mogelijk conflict ontstaan tussen dekkatereigenaar en de eigenaar van een fokpoes
  • De wijze waarop dekkaters gehouden of gehuisvest worden

Geef hier je dekkater op.

Testuitslagen
Bij onze Escortservice en Kitteninfo worden bij de fokpoezen en dekkaters enkele aanvullende (gen)testen vermeld (indien bekend), te weten:

 • gentest op PRA (rdac en/of rdy)Kanker_Dierendag_kat
 • oogspiegeltest op PRA
 • gentest op PKdef
 • gentest op bloedgroep B
 • fysieke test op Patella Luxatie

Een test wordt alleen opgenomen:

 • Als van die test bij aanmelden een goed leesbare kopie van de originele uitslag wordt meegezonden
 • Testuitslagen worden gepubliceerd in Ticked en op de site

Testuitslagen hier invoeren