Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Showtitels

Abracadabra: Showtitels

Redactie

Uiteraard wilt u wel eens een show bezoeken of daar met uw SomAby aan deelnemen.
Als u met uw SomAby deelneemt aan een show krijgt u aan het eind van die dag een keurrapport met de beoordeling en de plaatsing van uw dier ten opzichte van de andere SomAby’s (zeg maar “de concurrentie”) erop. Wanneer uw dier ouder is dan 10 maanden en als eerste in zijn/haar klasse is geëindigd staat bij de uitslag een afkorting van een paar letters zoals: ‘CAC’, ‘CAPIB’ of ‘CAGCM’ Er zijn nog veel meer afkortingen.
Wat betekent dit nu allemaal en wat kunt u er mee? Mogelijk showt u voor het eerst en begrijpt u nog weinig of niets van dit gebeuren. Deze afkortingen staan voor een deeltitel ten behoeve van een Kampioenschapstitel of, als uw dier eenmaal Kampioen is, een van de hogere titels welke daarna te behalen zijn.
Voor ik verder ga wil ik aangeven dat er verschil zit in de titels behaald op de zogenoemde ‘Onafhankelijke Shows’ (OAH) en de titels behaald op de show van een bij de FIFé aangesloten vereniging. Ook zijn er verschillen met sommige verenigingen in het buitenland. Om het niet helemaal ingewikkeld te laten worden beperk ik mij dit keer tot de OAH benamingen.
Verderop staat een tweetal linken voor meer informatie.

Verklaringen van de titelbenamingen:

certificaat (voluit) titel afkorting
C.A.C. (Certificat d’Aptitude au Championnat) Kampioen Ch
C.A.P. (Certificat d’Aptitude au Premiorat) Premior Pr
C.A.P.I.B. (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) Internationaal Premior Int Pr
C.A.G.C.I. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) Groot Internationaal Kampioen Gr Int Ch
C.A.G.P.I. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) Internationaal Premior Gr Int Pr
C.A.C.E. (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) Europees Kampioen Eur Ch
C.A.P.E. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Européen) Europees Premior Eur Pr
C.A.G.C.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) Groot Europees Kampioen Gr Eur Ch
C.A.G.P.E. (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) Groot Europees Premior Gr Eur Pr
C.A.C.M. (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) Wereld Kampioen W Ch
C.A.P.M. (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) Wereld Premior W Pr

Het gaat hier om deelcertificaten. Daarvan dient u er een aantal te behalen die dan weer via de fokvereniging waar u bij aangesloten bent worden omgezet in een titel die uw dier voor de naam mag plaatsen. Bijvoorbeeld: Uw dier werd 3x de beste in de ‘Open klasse’ (voor volwassen niet gecastreerde/gesteriliseerde dieren vanaf 10 maanden die nog geen titels behaald hebben). Het heeft dan dus 3 keer zijn of haar ‘CAC’ gekregen bij 3 verschillende keurmeesters en op 3 shows, dan kunt u bij uw fokvereniging de oorkonde voor Kampioen aanvragen en voortaan de titel Ch voor de naam van uw kat plaatsen.

Voor alle titels gelden zo dus eigen eisen.
Voorheen moest je voor een internationale titel een of meer keer naar een buitenlandse show. Dat is niet meer nodig, om voor een internationale titel in aanmerking te komen zijn nu extra mogelijkheden binnen Nederland gecreëerd. Dit bespaart vaak lange reizen en u heeft dus ook geen rabiësenting meer nodig.
Denk hier wèl om:

  • Titels behaald bij de OAH verenigingen worden niet bij de FiFé verenigingen geaccepteerd en omgekeerd ook niet.
  • Bij de Nederlandse verenigingen wordt slechts één titel per dag geaccepteerd!

    Als u naar de website van de ‘Federatie van Nederlandse Kattenverenigingen’ (FNK) gaat, kunt u alles over deze titels terug vinden U vindt deze site op het adres: www.f-n-k.nl .

    Bij Fifé verenigingen zijn de titelbenamingen merendeels vergelijkbaar, maar er zijn wel verschillen in de regels om die titels te behalen. Meer informatie over deze regels kunt u vinden op de FIFé website: www.fifeweb.org