Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

interim bestuur

1-8-2016

Beste leden van SAN en abonnees van Ticked,

Per 1 augustus 2016 is het nieuwe bestuur van SAN geïnstalleerd. Lucia Neimann (secretaris), Edith op de Woerd (penningmeester) en ondergetekende als voorzitter zullen de komende 6 maanden als interim bestuur optreden voor SAN.

Dankzegging

SAN, dat dit jaar het 25 jarig jubileum heeft gevierd, neemt hiermee ook afscheid van het oude bestuur en enkele medewerkers. Het nieuwe bestuur wil dan ook Ria de Konink (voorzitter), José (penningmeester) en Aartje (secretaris) en de medewerkers bedanken voor hun grote inzet voor SAN. Ria heeft samen met haar man aan de wieg gestaan van de vereniging en Ticked zoals wij dat nu kennen. Speciale vermelding en dank is er dan ook voor Cor Konink, die 25 jaar lang zorg heeft gedragen voor de uitgave ons blad Ticked en dat stokje tegelijkertijd heeft overgedragen.

SomAby

Zoals al aangegeven, SAN en haar blad Ticked hebben al 25 jaar zorg gedragen voor de promotie van en informatievoorziening over ons prachtige SomAby ras. De groei van het ras is er een van pieken en dalen, maar nog steeds worden de kittens van SomAby fokkers met groot enthousiasme ontvangen door nieuw personeel. De trend die hierbij zichtbaar is, is dat hier ook zeer veel jonge mensen bevinden: jonge singles en jonge gezinnen raken steeds vaker gecharmeerd van de SomAby’s, zeker ook omdat SomAby’s echt gezelschapsdieren zijn en daarnaast ook zeer kind-/babyvriendelijk zijn. De missie van SAN is dus zeker nog niet voorbij en met nieuw elan wil het nieuwe bestuur dan ook de toekomst in met de vereniging en haar blad.

De toekomst

Om de toekomst voor een volgende 25 jaar tegemoet te kunnen treden heeft het bestuur de overtuiging dat dit gepaard zal moeten gaan met verandering. Verandering ten goede wel te verstaan en dan vooral voor de leden en abonnees van de vereniging en blad. De komende 6 maanden zullen voor het interim bestuur in het teken staan van het maken van een plan voor deze veranderingen, waarbij de bekende en vertrouwde waarden van SAN en Ticked niet zullen verdwijnen. Het interim bestuur kan (en wil) dat natuurlijk niet alleen. Naast de ondersteuning uit de kern van SAN-medewerkers wil het bestuur ook graag de interactie opzoeken met u, de leden en abonnees van onze vereniging. Via onze website zullen wij ook van tijd tot de tijd de mogelijkheid geven om aan te geven wat u belangrijk vindt.

Zoals aangegeven zal de kern en doelstelling van onze vereniging en blad niet veranderen. Wel willen wij voor de leden en abonnees nog meer/betere voordelen aan het lidmaatschap/abonnement bieden en een blad uitgeven dat, in nauwe samenhang met onze website, een plaatje op uw leestafel zal zijn. Want uiteindelijk zijn wij allen echte liefhebbers van het prachtige SomAby ras en dat mag gezien worden!

Het nieuwe SAN bestuur dankt u alvast voor uw geduld én uw medewerking,

Edgar Lucia
Edgar Zeijlemaker Lucia Neimann