Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Jaarvergadering 2017

Op zondag 26 maart jl organiseerde SAN haar jaarvergadering voor bestuur en leden/medewerkers. Tijdens de vergadering is tevens een deels nieuw bestuur van SAN gekozen en voorgesteld.

SAN verwelkomt Antoinette Berkouwer als penningmeester en Antoinette Rolloos als secretaris van de vereniging. Lucia Neimann zal de functie van 2e secretaris gaan vervullen. Edgar Zeijlemaker blijft voorlopig aan als interim voorzitter van de vereniging en Jacqueline Zeijlemaker blijft, vanuit haar functie als eindredacteur van Ticked, algemeen bestuurslid. Het streven is om in september ook de functie van voorzitter vacant te stellen. Indien u geïnteresseerd bent in het vervullen van een bestuursfunctie binnen SAN dan kunt u dit uiteraard aan ons kenbaar maken: san-voorzitter@somaby.com / 06-21538850

SAN wil tenslotte graag Edith op de Woerd bedanken voor haar inzet de afgelopen 6 maanden als lid van het interim bestuur.