Home Leden Lid worden

Somali Abessijn Nederland

Verslag outsiderdag Ria Konink

Het was weer zover; Op 2 juni organiseerde SAN -al weer haar zevende- Outsiderdag. Het is altijd heel plezierig om op deze dagen een aantal SomAby’s te keuren. Hier komen immers een aantal dieren die we niet zo snel op een show tegenkomen en ik ben dan ook altijd weer heel nieuwsgierig naar wat er dit keer op mijn tafel staat.
Mede dankzij onder andere Facebook, de SAN site Ticked en ook via bekendmaking van deze dag op een aantal bevriende sites zagen we al heel snel de nodige inschrijvingen binnenkomen. Uiteindelijk zijn het er precies 25 geworden en hadden we dus volle bak. Geweldig, want dit is ongeveer het maximale aantal dat op deze middag besproken kan worden. Het is immers een open en informele keuring met meestal veel vragen (ook uit het publiek) tussendoor waarbij allerlei zaken aan bod komen.

Ook dit jaar waren er weer twee keurmeesters. Naast mij was Anne-Marie Mariën uit Antwerpen de tweede keurmeester. Zowel Anne-Marie als ik zijn als keurmeester bij het NOK aangesloten. De organisatie van de Outsiderdag dit jaar was iets anders dan voorheen. Alle SomAby’s werden dit jaar in volgorde van oud naar jong besproken en José Philips schreef daarbij de keurrapporten voor ons uit. Dat was bijzonder prettig, want daardoor konden Anne-Marie en ik alle aandacht aan de aanwezige dieren geven. Na het opengaan van de zaal kwamen langzamerhand alle katten binnen. Eerst vanzelfsprekend naar de  veterinaire keuring. Deze keuring is wel niet meer verplicht, maar wij vinden dit nog steeds van groot belang. Dit jaar was Lucas Hugen samen met een assistente bereid om dit voor hun rekening te nemen. Lucas neemt zijn werk altijd heel serieus en alle dieren waren dus binnen na een volledige gezondheidscheck.

Paul den Uijl -onze voorzitter- opende deze middag met een korte uitleg over SAN en de Outsiderdag, waarna wij met het bespreken van de dieren konden beginnen. Anne-Marie en ik deden dat deze keer gezamenlijk en als iemand wat wilde vragen dan kon dat gelijk tijdens deze keuring. Ook weer was er een flink aantal dieren waarvoor een fokadvies werd gevraagd. Natuurlijk houdt dit advies niet in dat wij vertellen naar welke kater men moet gaan, maar dat er een advies wordt gegeven met tips om de nakomelingen te verbeteren ten opzichte van de ouders. Ook geven we aan bij welke combinatie er wat voor kittens in welke kleuren er mogelijk in het nestje kunnen zitten enz. enz.. Dit gebeurt allemaal aan de hand van de bij de adviesaanvraag beschikbaar gestelde stamboom. Ook adviseren we over welke testen aan te raden zijn, waar men verder op moet letten enz. enz.. 
Ook was er weer een SAN-stand aanwezig, waar men behalve een aantal boeken, eerder uitgegeven Tickeds en dergelijke ook folders over gezondheidskwesties en een blad met tips over het testen kan vinden.

De oudste SomAby (de eerst te keuren SomAby dus) was een sorrel Aby dame van elf jaar oud, die er zeker nog erg goed uit zag voor haar leeftijd. Het was heel erg leuk dat zij vandaag aanwezig was. Het betreft een fokje van Harry Blok, die helaas een aantal jaren geleden veel te vroeg is overleden. Harry Blok heeft heel erg veel stambomen verzameld van Abessijnen en deze in een uitgebreid stamboomarchief ingebracht. Daarna kwam er een wildkleur kastraat kater, een flinke jongen van ruim tien jaar oud. Na deze beide veteranen, welke beide nog in prima conditie waren, ging de leeftijd van de dieren een heel eind naar beneden tot tussen de anderhalf jaar en tenslotte een vier maanden oud kitten. 
Het was heel leuk om de specifieke ontwikkeling van de SomAby’s te kunnen volgen op deze manier. Alle SomAby’s waren van hoge kwaliteit en waren prima verzorgd en wat mij met name opviel deze middag was dat alle dieren zo relaxed waren. Zo was er een Somali, die absoluut geen showervaring had, maar wel de hele middag boven op de container heel rustig het gebeuren in de zaal bleef observeren.

Ook was er een hele mooie grote wildkleur Abessijn kater, nog niet gekastreerd, aanwezig met een heerlijk karakter. Hij is in december helaas ontsnapt uit huis en heeft een ongeluk gehad. Zijn kaak was op 2 plaatsen gebroken en door dit ongeluk moet hij helaas een oog missen. Alles is verder heel mooi genezen en het verbaasde ons dat dit absoluut geen invloed op zijn heerlijke karakter heeft gehad. Hij is recent getest en we zijn benieuwd naar de uitslag, want als alles OK is dan mag hij af en toe damesbezoek ontvangen. Wij vinden dit heel erg fijn, want het is een prima exemplaar en uit eigen ervaring weet ik dat het missen van een oog geen enkele invloed heeft op de verdere kwaliteiten en mogelijkheden van zo’n dier.

In totaal waren er 13 Abessijnen, 2 Varianten en 10 Somali’s present. We legden uit dat een Variant er uit ziet als een Abessijn, maar genetisch gezien een gen voor Halflanghaar bij zich heeft. Ook legden we uit dat zo’n dier dus alleen ingezet dient te worden voor de Somalifok en daarbij een prima extra stap is om het uiterlijk te verbeteren en/of de bloedlijnen te verbreden.
Uiteraard waren er veel wildkleuren, zowel bij de Somali’s, als bij de Abessijnen. In totaal waren er zeven Sorrel Somali’s en Abessijnen, een blauwe Somali, een blauwe Aby, een fawn Somali, een Zwart-Zilver Somali en een Genetisch Rode Abessijn. Er was dus een mooi kleurenpalet aanwezig, zodat we de verschillende aspecten van de verschillende kleurslagen konden bespreken. De kwaliteit van de dieren was hoog en iedereen was prima getoiletteerd. William Vermeulen heeft daarnaast nog uitgelegd hoe je een Somali het beste showklaar kunt maken, onder meer met behulp van rijstepoeder.

Aan het eind van de middag nadat iedereen gekeurd was hebben we nog een paar groepen op een rijtje gezet om de familiegelijkenis te bekijken. Er waren immers 3 wildkleur kinderen van Gatobelo’s Raschid bij de Abessijnen, 3 Somali’s uit het zelfde nest in verschillende kleuren en nog eens een broer en een zus in een ander nest. Hierbij konden we goed laten zien dat een kater bij onze SomAby’s meestal een stuk groter is dan een poes. Ook de genetish Rode Abessijn hebben we naast een sorrel gehouden om het kleurverschil goed te laten zien. De Rode Aby is dus genetisch een rood dier en kan dus ook torties vererven. Een sorrel Aby lijkt dan wel rood, zeker wanneer het dier een wat meer oranje tint heeft, maar is genetisch lichtbruin en geeft dus nooit een tortie nakomeling.

Met de kwaliteit van de dieren op deze middag was ik heel blij, een flink formaat, prima karakters en ze voldeden over het algemeen prima aan de Standaard. Wèl vind Ik dat er bij het fokken goed op het profiel gelet moet worden, zowel bij de Abessijnen als bij de Somali’s die er vanmiddag waren. Dit is bij veel dieren echt te recht. Ook de kleur van een aantal dieren was soms aan de lichte kant. Het zijn in die gevallen wel nog jonge dieren en het kan dus nog best wat bijtrekken, maar toch….

Over het algemeen kwamen de dieren uit zeer verschillende lijnen en een aantal van de aanwezige eigenaren hebben de nodige moeite gedaan om nieuwe bloedlijnen uit het Buitenland te halen. Zowel bij de Abessijnen als bij de Somali’s en dat is een uitstekende zaak! We hebben nu eenmaal een kleine rasgroep en moeten met elkaar dus ook goed op de afstamming letten. Hier moet voldoende differentiatie in blijven. Internet is hier tegenwoordig een goede hulp bij. Gezondheid is terug te vinden in weinig ziektes, een SomAby die voldoende groot is, een prima karakter heeft en dat naast een brede afstamming. Daarnaast kunnen we tegenwoordig door het doen van diverse gentesten bepaalde genetische afwijkingen uitsluiten wat onze rassen zeer ten goede komt.

Tenslotte hoop ik in verband met de brede genetische opbouw van onze rassen dat er niet te veel katers met restricties verkocht worden of zelfs al gekastreerd naar de nieuwe eigenaar gaan. Dat is niet goed voor de diversiteit binnen een kleine rasgroep als de onze. Ik hoop dan ook dat een jonge kater misschien eens een dekking mag/kan geven aan een poes voordat hij gekastreerd wordt. SAN wil en kan u hier altijd advies over geven.

Tenslotte wil ik nog noemen dat ik tegenwoordig te weinig Somali’s en Abessijnen tegenkom op de tentoonstellingen. Ik hoop een aantal van u van tijd tot tijd eens met uw SomAby op een show tegen te komen. Wij moeten er met elkaar zorg voor dragen dat we door meer deelname aan tentoonstellingen deze prachtige rassen regelmatig aan bezoekers te tonen om het publiek te laten zien hoe geweldig de Abessijn en de Somali zijn!